Regulamin

Serwer SkyBlock

 1. Każdy gracz może posiadać tylko jedno konto na jednym adresie IP.
  1. W przypadku gry z rodzeństwem lub znajomymi w kafejce, prosimy powiadomić o tym administrację.
 2. Posiadanie wyższej rangi nie uprawnia do łamania regulaminu, dotyczy się to również administracji serwera.
 3. Na serwerze posługujemy się poprawną polszczyzną, jeżeli masz problem z ortografią to sprawdzaj swoje zdania ze słownikiem.
  1. Zakaz spamowania i pisania Caps Lockiem na serwerze, Discordzie oraz TS3.
 4. Zakaz reklamowania innych serwerów Minecraft, Discord i TS3 bez zgody administracji.
 5. Administracja nie rozdaje itemów.
  1. Administracja nie prowadzi innego sklepu niż ten na stronie serwera.
  2. Administrator nie jest pogodynką.
  3. Zakaz sprzedaży konta za prawdziwą walutę.
  4. Zakaz sprzedaży itemów za prawdziwą walutę.
 6. Wszelkie skargi zgłaszamy bezpośrednio do administracji bądź na kanale zgłoszenia na discordzie.
 7. Limit w pełni ulepszonych maszyn na cały chunk wynosi 16. Za przekroczenie limitu grozi usunięcie chunku wraz z całą zawartością.
  1. Zakaz budowania konstrukcji, które utrudniają grę innym bądź powodują lagi lub spadki TPS na serwerze np.:
   • Duża liczbę słabych generatorów
   • Przetwarzanie absurdalnie dużych ilości surowców
   • Lagujące farmy
   • Lagujące Mob Grindery, spawnery
   • Duża liczbę maszyn na jednym chunku
   • Masowa produkcja many z botani itp.
 8. Administracja udziela pomocy gdy gracz zgnie na spawnie lub poza wyspą.
  1. W przypadku gdy gracz potrzebuje pomocy powinien skontaktować się z administracją poprzez komendę /helpop, serwer Discord lub TS3.
 9. Zabijanie na Spawnie oraz na wyspach będzie karane banem czasowym lub w przypadku kolejnych nadużyć banem czasowym dłuższym niż 7 dni.
  1. Zabijanie tego samego gracza w krótkim czasie będzie karane banem czasowym.
  2. Zakaz griefowania maszynami, błędami/bugami gry. Próbę kradzieży itemów z wyspy innego gracza.
 10. Zakaz korzystania z błędów/bugów gry. W przypadku zgłoszenia takiej osoby, osoba zgłaszająca zostanie wynagrodzona, a osoba zgłaszana zostanie permanentnie zbanowana.
  1. Zakaz korzystania z tzw. „cheatów”.
 11. Zakaz wyłudzania itemów od innych graczy.
 12. Administracja nie może grać z graczami z wyjątkiem
  • Moderatora
  • Helpera
  • Nie posiadają oni dostępu do gamemode creative (trybu kreatywnego) co nie zaburza balansu serwera.
  1. Administratorem jest
   • Właściciel
   • Administrator
   • Moderator
   • Helper
 13. Zakaz publikowania zdjęć, danych osobistych osób, które nie wyraziły na to zgody.
  1. Zakaz podszywania się pod innych graczy.
 14. Każdy gracz powinien mieć szacunek do drugiego gracza, a zwłaszcza do administracji, obrażanie innych będzie karane banem czasowym. Dalsze takie działanie będzie karane banem permanentnym.
 15. Zakazane na spwnie jest wylewanie cieczy, wyrzucanie uranu i innych przedmiotów, które powodują utratę zdrowia, lub śmierć postaci.
  1. Zakazane jest niszczenie bloków na głównej wyspie w endzie.
  2. Zakazane jest niszczenie bloków na Spawnie netherowym.
  3. Nawiązując do powyższego. Niszczenie części wspólnej będzie karane banem czasowym bądź inną karą wybraną przez administrację serwera np. odbudowa zniszczonej przestrzeni.
 16. Zakaz budowania afczarek na wyspach.
 17. Administracja ma prawo ukarać gracza banem bez podania przyczyny.
  1. Niestosowanie się do poleceń administracji grozi banem czasowym.
  2. Administracja nie musi podawać żadnego powodu czy przyczyny nawet w rozmowie słownej!.
  3. Gracz może wnioskować do administracji o unban. Taki wniosek nie musi być rozpatrzony pozytywnie.
 18. Kradzież konta innego gracza jest karana banem.
 19. Zakazane jest sprzedawanie, wymienianie lub dawanie innemu graczowi seedów z moda mystical agriculture takie czyny będą surowo karane.
 20. Zakazane jest używanie słów wulgarnych, nawiązujących do czyjejś nacji, odcieniu skóry, przekonań nawet w cenzurze.
 21. Zakazane jest rozdawanie waluty serwerowej (Skycoins), czy innych itemów/bloków
  • Administracja ma prawo zbanować czasowo gracza.
  • Jeśi będzie to rażące naruszenie ekonomii serwera, gracz zostanie zbanowany na minimum 3 dni.
  • Poprzez rozdawanie rozumiemy również celową śmierć.
  1. Gracz powinien umieć przy wymianie oszacować wartość wymienianej rzeczy.
   • Jeśli wymiana będzie zbyt rażąca, gracz może dostać ostrzeżenie.
 22. Każdy gracz może otrzymać maksymalnie 3 warny, po 3 warnach gracz dostanie czasowego bana, jeśli będzie się to powtarzać administracja ma prawo zbanować permamentnie gracza.
Tło strony Circuit Board